Poštovani posjetitelji,

Sustav informiranja građana je LC sustav koji Vam omogućava uvid u status predmeta za koji ste dobili pristupne podatke na šalteru pisarnice. Pristupni podaci koji su Vam potrebni: Klasa predmeta i PIN.
Klasa predmeta se utvrđuje prilikom evidentiranja prvog akta kojim se osniva predmet. To je oznaka koju ste dobili u pisarnici prilikom evidentiranja Vašeg predmeta.
PIN je identifikacijski broj koji ste dobili prilikom predaje zahtjeva na šalteru pisarnice. Ukoliko nemate PIN, a želite pratiti tijek rješavanja zahtjeva putem Interneta, potrebno ga je zatražiti u pisarnici kojoj ste predali zahtjev na rješavanje.

Popunite polja u nastavku s podacima koje ste dobili u pisarnici Grada i kliknite na "Uvid u status predmeta".

Klasifikacijska oznaka predmeta: - / - /
PIN:

Sadržaj i namjena

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama Grada Bjelovara su službeni podaci Grada Bjelovara i isključivo su informativnog karaktera te služe za osobnu upotrebu te se ne smiju reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Grada Bjelovara ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Gradu Bjelovaru ili bilo kojoj trećoj strani.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.


Uvjeti korištenja i odgovornost

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Grad Bjelovar se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, (ili) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za (ili) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Zatvori

Za pristup ovoj web aplikaciji trebate:
- Web preglednik (preporučujemo IE8 ili noviji; Mozilla Firefox v17 ili noviji)
- Omogućen JavaScript
- Omogućeni cookies (hrv. kolačići)

Zatvori