Dragi posjetitelji,

predali ste zahtjev i zanima Vas u kojoj je fazi njegovo rješavanje? Na ovim stranicama omogućen Vam je uvid u status predmeta za sve predmete za koje ste dobili pristupne podatke na šalteru pisarnice Grada Kutine.
Pristupni podaci koji su Vam potrebni: Klasa predmeta i PIN.

A. Klasa predmeta se utvrđuje prilikom evidentiranja prvog akta kojim se osniva predmet. To je oznaka koju ste dobili u pisarnici prilikom evidentiranja Vašeg predmeta.

B. PIN je identifikacijski broj koji ste dobili prilikom predaje zahtjeva na šalteru pisarnice. Ukoliko nemate PIN, a želite pratiti tijek rješavanja zahtjeva putem Interneta, potrebno ga je zatražiti u pisarnici kojoj ste predali zahtjev na rješavanje.

Uvid u predmet ostvaruje se popunjavanjem niže navedenih polja sa podacima koje ste dobili u pisarnici Grada Kutine te biranjem opcije "Uvid u status predmeta".

Grad Kutina - kontakt podaci korisničke podrške:
Trg kralja Tomislava 12, Kutina, radnim danom od 7:00 do 15:00
e-mail: pisarnica@kutina.hr

Klasifikacijska oznaka predmeta: - / - /
PIN:

Pristupom podacima na web stranici Grada Kutine korisnik prihvaća niže navedene uvjete njihova korištenja.


Sadržaj i namjena

Podaci koje sadrži web stranica službeni su podaci Grada Kutine i isključivo su informativnog karaktera te služe za osobnu upotrebu i ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Pravovaljani dokumenti se izdaju u nadležnom upravnom odjelu Gradske uprave.


Uvjeti korištenja i odgovornost

Grad Kutina neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe podataka koje pruža aplikacija. Korištenjem podataka koji se pružaju na uvid, korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim korištenjem, te prihvaća koristiti podatke isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.


Podaci, slike i tekstovi na ovim web stranicama ne smiju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim, osim uz odobrenje nadležnog upravnog odjela Grada Kutine.

Ukoliko Vam nisu poznati identifikacijski podaci Vašega predmeta, možete ih osobno zatražiti u pisarnici Grada Kutine (ured br.3) radnim danom od 7:00 do 15:00 na adresi: Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Zatvori

Za pristup ovoj web aplikaciji trebate:
- Web preglednik (preporučujemo IE8 ili noviji; Mozilla Firefox v17 ili noviji)
- Omogućen JavaScript
- Omogućeni cookies

Zatvori