Dragi posjetitelji,

predali ste zahtjev i zanima Vas u kojoj je fazi njegovo rješavanje? Na ovim stranicama omogućen Vam je uvid u status predmeta za sve predmete za koje ste dobili pristupne podatke na šalteru pisarnice Grada Umaga.

Registraciju za korištenje sustava i PIN zatražite osobnim dolaskom ili prilikom predaje podneska u pisarnici Grada Umaga,
na adresi Trg slobode 7 (prizemlje).

Dostupne su sljedeće informacije:
 - Naziv stranke (podnositelja zahtjeva)
 - Podaci o predmetu (upravno tijelo u Gradu kojemu je predmet dodijeljen, referent kojemu je predmet dodijeljen, datum primitka predmeta,
   klasifikacijska oznaka, naziv predmeta)
 - Podaci o aktima/dokumentima u predmetu (naziv stranke u aktu, datum, naziv dokumenta, status dokumenta i urudžbeni broj akta)

Popunite polja u nastavku s podacima koje ste dobili u pisarnici Grada Umaga i kliknite na „Uvid u status predmeta“.

Klasifikacijska oznaka predmeta: - / - /
PIN:

Pristupom podacima na web stranici Grada Umaga korisnik prihvaća niže navedene uvjete njihova korištenja.


Sadržaj i namjena

Podaci koje sadrži web stranica službeni su podaci Grada Umaga i isključivo su informativnog karaktera te služe za osobnu upotrebu i ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Pravovaljani dokumenti se izdaju u nadležnom upravnom odjelu Gradske uprave.


Uvjeti korištenja i odgovornost

Grad Umag neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe podataka koje pruža aplikacija. Korištenjem podataka koji se pružaju korisniku na uvid, korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim korištenjem, te prihvaća koristiti podatke isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Podaci, slike i tekstovi na ovim web stranicama ne smiju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim, osim uz odobrenje Gradske uprave Grada Umaga.

Ukoliko Vam nisu poznati identifikacijski podaci Vašega predmeta, možete ih osobno zatražiti u pisarnici Grada Umaga (ured br.13) na adresi: Trg slobode 7, Umag.

Zatvori

Za pristup ovoj web aplikaciji trebate:
- Web preglednik (preporučujemo IE8 ili noviji; Mozilla Firefox v17 ili noviji)
- Omogućen JavaScript
- Omogućeni cookies

Zatvori